Освіта

RKEPK_1_Рівненський кооперативний економіко-правовий фаховий коледж – вищий навчальний заклад заснований в 1940 році.
Засновник коледжу – Рівненська облспоживспілка, яка є власником всього майна закладу. Коледж створено на базі майна Рівненського кооперативного технікуму постановою Правління Рівненської облспоживспілки №130 від 28 травня 2001 р.

В 2020 році відзначено 80-річний ювілей навчального закладу:
•    Підготовлено понад 30 тисяч фахівців.
•    Акредитований, має ліценції та сертифікати про акредитацію на всі спеціальності.
•    Навчається близько 1500 студентів з різних областей України на денній та заочній формах навчання.
•    Працює близько 100 педагогічних працівників, з яких майже половина мають вищу кваліфікаційну категорію, 10 викладачів є відмінниками освіти України
•    Матеріально-технічна база складається з трьох навчальних корпусів та двох гуртожитків. Студенти повністю забезпечені гуртожитком.
05В коледжі функціонує 45 навчальних кабінетів, бібліотека з філією та читальними залами, 8 лабораторій комп’ютерної техніки з доступом в Інтернет, лабораторії касового та вагового обладнання, лабораторії хімії, сучасний лабораторний комплекс, який включає лабораторію приготування їжі, лабораторію кондитерської продукції, дегустаційну залу.

На нинішньому етапі в коледжі здійснюється підготовка молодших спеціалістів за спеціальностями “Правознавство”, “Бухгалтерський облік”, “Фінанси і кредит”, “Товарознавство та комерційна діяльність”, “Виробництво харчової продукції”, “Ресторанне обслуговування”; за спеціалізаціями “Банківська справа”, “Товарознавство в митній справі”, “Інженерія програмного забезпечення”  та робітничих професій “Кухар”, “Кондитер”, “Офіціант, бармен”, “Продавець”. З 2008 року  здійснюється набір на базі  базової загальної середньої освіти.
Студенти коледжу також здобувають і додаткові професії «Оператор комп’ютерного набору», «Продавець ІІІ – IV розряду», «Офіціант, бармен», «Кухар, кондитер».
Активно працюють  предметні гуртки, випускається газета “Студентські обрії”. Наші студенти незмінні учасники науково-практичних конференцій, конкурсів «Кращий за професією». Цікавими і захоплюючими є професійні конкурси на звання “Містер коледжу” та “Міс коледжу”, “Бухгалтерський облік – ділова мова бізнесу”, тижні технологів ресторанного господарства тощо.
Для гармонійного розвитку, формування особистості майбутнього фахівця, розвитку здібностей, інших потреб студентів в коледжі організовано студентське наукове товариство. Працюють в коледжі і гуртки художньої самодіяльності, гуртки “Берегиня”, “Ерудит”, “Молода господиня”, “Умілі руки”, центр “Дозвілля”.04
В 1980 році в коледжі створений музей історії технікуму-коледжу та споживчої кооперації Рівненщини, якому в 2002 році присвоєно звання народного. В музеї нараховується близько 400 експонатів, серед яких друковані видання, фотографії, альбоми, старовинні речі, вироби. Доброю традицією стало розпочинати знайомство першокурсників з навчальним закладом з відвідування музею. Такий захід сприяє формуванню інтересу до галузі споживчої кооперації як повноцінної складової національної економіки.
Органічною частиною навчально-виховного процесу є фізична підготовка студентів та учнів коледжу. У коледжі діє комплексна спортивно-оздоровча програма, працює 7 спортивних секцій з багатьох видів спорту, проводяться спартакіади, Дні здоров’я, спортивні вечори, туристичні походи.
Наш спортивний колектив 15 років поспіль виборює призові загальнокомандні місця в спартакіадах міста та області, інших регіонів України серед ВНЗ І – ІV рівня акредитації та здобуває цілий ряд спортивних перемог з різних видів спорту.
Важливе місце в житті коледжу відводиться студентському самоврядуванню, очолюваному активними, ініціативними студентами, робота яких спрямована на організацію дозвілля, побуту, вирішення тих чи інших проблем.
Коледж входить до складу навчальних комплексів  «Академія», створеного на базі  Львівського торговельно-економічного університету  та «Освіта» на базі  Полтавського університету економіки і торгівлі.
Наші випускники мають можливість  продовжити навчання за фахом на ІІІ – ІV  курсах у ВНЗ ІІІ – ІV  рівня акредитації,  зокрема на базі коледжу, здійснює підготовку бакалаврів та магістрів Львівський торговельно-економічний університет.
Стіни нашого навчального закладу стали Альма-матер для багатьох відомих в області, Україні та за її межами випускників:
–    Л.М. Кравчук – перший Президент незалежної України;
–    С.В. Скибінський – проректор Львівської комерційної академії;
–    П.Ф. Бараш – голова правління Споживспілки Рівненської області;
–    М.Б. Вознюк – голова обласної профспілкової  організації  працівників споживчої кооперації.

Детальна інформація про РКЕПФ коледж на сайті:https://www.rkepk.edu.ua/