Оголошення

                       

Правління Рівненської облспоживспілки оголошує конкурс на заміщення посади директора Рівненського кооперативного економіко-правового фахового коледжу.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), не менше 5 останніх років працювали в системі споживчої кооперації  і мають стаж на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менше як п’ять років.  До зазначеного стажу може бути зараховано до трьох років стажу роботи на керівних посадах.

Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:

– заяву про участь у конкурсі на ім’я Засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті  42 Закону України «Про фахову передвищу освіту»;

– особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

– автобіографію та резюме;

– копії документів про вищу освіту;

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  27 вересня 2000р. № 1465;

– довідку про наявність або відсутність судимості;

– витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

– копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;

– копію трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

– письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

– копію документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я Засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;

– проєкт стратегії розвитку фахового коледжу;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, Засновником або нотаріально.

Прийом документів претендентів здійснюється Рівненською облспоживспілкою протягом двох місяців з дня   розміщення на офіційному вебсайті оголошення про проведення конкурсного відбору.

Дата проведення рейтингового голосування 09 грудня 2021 року.

Повну інформацію про умови конкурсу можна отримати у Рівненській облспоживспілці   (телефон 0362 649568,  e-mail: kadryOCC@ukr.net).

Документи подавати за адресою: м.Рівне, вул.Чорновола, 13, кабінет 321.

 

 Рівненська облспоживспілка продає : 

Продаємо шкірсировину:

  • хутро песця вичинене (920 грн. крашена, 820 грн. не крашена),
  • хутро лисиці чорнобурки вичинене 850 грн.;
  • хутро лисиці рудої вичинене 600 грн.;

телефон для довідок  +38(0677842711)

Продаємо:

Мішок поліетиленовий  42(2х15)х65   90 мкр  ціна 1,0 грн.

телефон для довідок  (0362) 63-09-80068-7276195