Інші

Третейський суд
при
Рівненській облспоживспілці
33028, м. Рівне, вул. В.Чорновола, 13, тел. 649-567
Ділові кола світу вже давно використовують третейське судочинство (арбітраж) як швидкий та ефективний засіб вирішення економічних спорів між бізнес партнерами.
23 вересня 2004 року Головним управлінням юстиції у Рівненській області відповідно до Закону України «Про третейські суди» № 1701 – IV від 11 травня 2004 року зареєстровано постійно діючий Третейський суд при Рівненській облспоживспілці.
Третейський суд розглядає будь-які справи, що виникають із цивільних та господарських правовідносин у межах встановленої законом компетенції. Для цього, між сторонами повинна бути укладена у письмовій формі третейська угода або у договорі (контракті) повинно міститись третейське застереження.
Зокрема, Третейський суд розглядає суперечки, що випливають з договорів купівлі-продажу, поставки, оренди, послуг, кредиту та інших цивільно-правових і господарських договорів.
Основними перевагами розгляду спору в Третейському суді при Рівненській облспоживспілці є:
високий фаховий рівень третейських суддів;
оперативність та швидкість третейського розгляду;
незалежність від державного апарату;
неупередженість при розгляді справ;
повна конфіденційність;
можливість укладення мирової угоди, яка буде затверджена рішенням суду;
можливість виконання рішення у примусовому порядку відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».
Постійно діючий третейський суд при Рівненській облспоживспілці запрошує громадян та юридичних осіб у разі виникнення будь-яких спорів звертатися до нас за адресою: 33028,          м. Рівне, вул. Чорновола, 13 або за тел./факс (0362)649-567. Спір буде вирішено кваліфікованими суддями, законно, швидко та справедливо.
_________________________________________________________
Підприємство споживчої кооперації
«Центральна лабораторія по якості продукції» надає послуги:
консультації з питань технології, методів контролю технологічних процесів та якості продукції і сировини;
розроблення рецептур, технологічних інструкцій, технологічних карт та нові види продукції;
дослідження якості харчової продукції за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками, вміст токсичних елементів, пестицидів, мікотоксинів, нітратів та радіонуклідів цезію-137
Контактний телефон: (0362) 63-36-86, (096) 741 98 50
_________________________________________________________
Департамент інформаційних технологій Споживспілки Рівненської області 
надає послуги по встановленню та супроводу ліцензійних програм:
Ведення Бухгалтерського обліку на підприємстві
Ведення Бухгалтерського обліку  в бюджетних установах
Заробітна плата-(автоматизована система розрахунку заробітної плати)
Заробітна плата в бюджетних установах
Аналіз та звітність-(автоматизована система обробки звітів та формування аналізів діяльності суб’єктів господарювання)
Пайовий капітал-(автоматизована система обліку пайового капіталу споживчого товариства)
Кадри-(автоматизована система обліку кадрів)
Кадри  в бюджетних установах
Кооперативні виплати-(автоматизована система обліку придбання товарів членами, асоційованими членами споживчого товариства та розрахунок кооперативних виплат)
Реєстр об’єктів майна-(автоматизована система обліку об’єктів нерухомого майна)
Маркет-(автоматизована система управління  інформаційними процесами в торгово-роздрібних підприємствах)
Вартість супроводу для кооперативних підприємств та організацій 150 грн. без ПДВ за 1год. роботи спеціаліста.
Контактний телефон: (0362) 63-36-49